Current Members 現任成員

Su-Ling Yeh

Principal Investigator

葉素玲

實驗室領導教授

Peng-Yu Zheng

Ph.D Student

曾鵬宇

博士生

Meng-Kuei Chang

Ph.D Student

張孟葵

博士生

Chien-Chun Yang

Ph.D Student

楊健群

博士生

Chia-Hui Pan

Affiliate Ph.D Student

潘佳慧

特聘博士生

Yu-Shan Chen

M.S. Student

陳玉珊

碩士生

Sheng-Hao Wu

M.S. Student

吳昇澔

碩士生

Hsuan-Yu Liu

M.S. Student

柳翾妤

碩士生

Chen-Wei Huang

M.S. Student

黃振維

碩士生

Hsueh-En Fu

M.S. Student

傅學恩

碩士生

Ci-En Ong

Undergraduate

王慈恩

大學生

Wen-Ju Hsieh

Undergraduate

謝雯如

大學生

Tao Victoria Li

Research Associate

李濤

計畫研究專員

Sin-Cheng Ciou

Program Manager

邱信程

專案經理

Chia-Chun Tsai

Research Assistant

蔡佳君

研究助理

Pai-He Hsiao

Research Assistant

蕭百禾

研究助理

Shih-Han Wang

Research Assistant

王士涵

研究助理

Chi-Wen Lo

Research Assistant

羅啟文

研究助理

Chien-Wen Chang

Research Assistant

章倩雯

研究助理

Kuei-An Li

Technical Support

李魁安

技術人員

Lab Alumni 歷屆成員
 1. Sung-En Chien簡頌恩
 2. Yo-Hua Huang黃莠樺
 3. Ji-Lun Peng彭紀綸
 4. Fa-Er Lee李法兒
 5. Yen-Jou Liu劉彥柔
 6. Ya-Yin Wang王雅茵
 7. Sheng-Mou Lin林聖謀
 8. Yun Ho何昀
 9. Jerry Lin林澤立
 10. Bo-Cheng Huang黃柏誠
 11. Margot Chou周孟澄
 12. Cindy Yang楊芸萍
 13. Xin-Hua Wu吳欣樺
 14. Yu-Sheng Chang張鈺生
 15. Yu-Chia Tseng曾由佳
 16. Qi-Zheng Yang楊淇証
 17. Rong-Jun Liu劉容均
 18. Gabrielle-Kaili Liu劉凱莉
 19. Ray Chen陳右叡
 20. Kaden Chuang莊廷耀
 21. Zih-Ling Chen陳子翎
 22. Yi-wen Kao高薏雯
 23. Yi-Heng Tsai蔡易衡
 24. Hsin-Yu Chung鍾昕妤
 25. Yi-Syuan Peng彭怡瑄
 26. Ping-Yu Chen陳品妤
 27. Yi-Hua Wei魏奕樺
 28. Wei-Xin Guo郭蔚欣
 29. Ching-Ju Yu余京儒
 30. Pei-Ling Yang楊蓓玲
 31. Ti-Fan Hung洪迪凡
 32. Huan-Wei Lin林歡偉
 33. Hsing-Hao Lee李興皓
 34. Da Li李達
 35. Haley Lee李昀儒
 36. Yun-Chen Tu杜昀宸
 37. Hung-Wen Chen陳竑彣
 38. Te-Yi Hsieh謝德儀
 39. Joey Lin林莆洲
 40. Itan Weng翁乙丹
 41. Pei-Yi Cheng鄭佩怡
 42. Pokuan Ho何柏寬
 43. Yen-Wen Chen陳彥文
 44. Li Chu朱立
 45. Kuei-An Li李魁安
 46. Yung-Shiuan Tian田詠瑄
 47. Fu-De Wong翁福德
 48. Yu-Ting Lin林于婷
 49. Kuan-Hsuan Lin林冠萱
 50. Jen-Tse Dong董任哲
 51. Neville Huang黃駿
 52. San-Yuan Lin林山源
 53. Ji-Fan Zhou周吉帆
 54. Ren-Jie Wang王荏捷
 55. Hui-Chu Liu劉惠珠
 56. Yohko HatadaYohko Hatada
 57. Shuo-Heng Li李碩衡
 58. Yi-Lin Chen陳奕霖
 59. Yung-Hao Yang楊詠皓
 60. Mei-Fu Kuo郭美孚
 61. Chi-Ming Hu胡志銘
 62. Yi-An Lin林怡安
 63. Jason Tan陳傑勝
 64. Ya-Yeh Tsai蔡亞謁
 65. Yong-Chang Huang黃永昌
 66. Chuan-Hua Wang王傳華
 67. Ming-Chou Ho何明洲
 68. Yi-Chia Chen陳怡嘉
 69. Shen-Yuan Su蘇紳源
 70. Yi-Jia Su蘇怡嘉
 71. Yi-Chuan Chen陳奕全
 72. Shih-Yu Lo羅仕宇
 73. Hsiao-Chueh Chang張曉玨
 74. Shau-Yang Li李少揚
 75. An-Yi Chang張安頤
 76. Pao-Chou Zhuo卓柏州
 77. Chi-Hong Chang張智宏
 78. Chia-Chien Wu巫佳謙
 79. Peter Kramer商若石
 80. Wei-Lun Chou周蔚倫
 81. Chen-Huei Chiu邱千蕙
 82. Li-Chuan Hsu許儷絹
 83. Shin-Yi Fang方心怡
 84. Ren-Hao Li李仁豪
 85. Jing-Ling Li李金鈴
 86. Yi-Shiuan Lin林易萱
 87. Yi-Huan Chen陳誼桓
 88. Cheng-An Lee李承安
 89. Wen-Ren Lu呂文仁
 90. Chuan-Hen Hsiao蕭全亨
 91. Kuan-Ming Chen陳冠銘
 92. Jhih-Yun Hsiao蕭之昀
 93. Hsin-Mei Chen陳馨梅
 94. Hsin-I Liao廖心怡
 95. Hung-Yu Chen陳虹余
 96. Kang-Ning Hsia夏康寧
 97. Chia-Hui Tseng曾加蕙