Current Members 現任成員

Su-Ling Yeh

Principal Investigator

葉素玲

實驗室領導教授

Sung-En Chien

Post-Doc Researcher

簡頌恩

博士後研究員

Cindy

Research Assistant

楊芸萍

研究助理

Yu-Chia Tseng

Research Assistant

曾由佳

研究助理

Chien-Chun Yang

Research Assistant

楊健群

研究助理

Yu-Shan Chen

Research Assistant/M.S. Student

陳玉珊

助理/碩士生

Chia-Chun Tsai

M.S. Student

蔡佳君

碩士生

Bo-Cheng Huang

M.S. Student

黃柏誠

碩士生

Yu-Sheng Chang

M.S. Student

張鈺生

碩士生

Hsuan-Yu Liu

M.S. Student

柳翾妤

碩士生

Ya-Yin Wang

M.S. Student

王雅茵

碩士生

Peng-Yu Zheng

M.S. Student

曾鵬宇

碩士生

Xin-Hua Wu

Undergraduate

吳欣樺

大學生

Yun Ho

Undergraduate

何昀

大學生

Pin-Cheng Hsiung

Undergraduate

熊品程

大學生

Chi-Jiun Wu

Undergraduate

吳奇峻

大學生

FaEr Lee

Undergraduate

李法兒

大學生

Kuei-An Li

李魁安

Lab Alumni 歷屆成員
 1. Chia-Hui Tseng曾加蕙
 2. Kang-Ning Hsia夏康寧
 3. Hung-Yu Chen陳虹余
 4. Hsin-I Liao廖心怡
 5. Hsin-Mei Chen陳馨梅
 6. Jhih-Yun Hsiao蕭之昀
 7. Kuan-Ming Chen陳冠銘
 8. Chuan-Hen Hsiao蕭全亨
 9. Wen-Ren Lu呂文仁
 10. Cheng-An Lee李承安
 11. Yi-Huan Chen陳誼桓
 12. Yi-Shiuan Lin林易萱
 13. Jing-Ling Li李金鈴
 14. Ren-Hao Li李仁豪
 15. Shin-Yi Fang方心怡
 16. Li-Chuan Hsu許儷絹
 17. Chen-Huei Chiu邱千蕙
 18. Wei-Lun Chou周蔚倫
 19. Peter Kramer商若石
 20. Chia-Chien Wu巫佳謙
 21. Chi-Hong Chang張智宏
 22. Pao-Chou Zhuo卓柏州
 23. An-Yi Chang張安頤
 24. Shau-Yang Li李少揚
 25. Hsiao-Chueh Chang張曉玨
 26. Shih-Yu Lo羅仕宇
 27. Yi-Chuan Chen陳奕全
 28. Yi-Jia Su蘇怡嘉
 29. Shen-Yuan Su蘇紳源
 30. Yi-Chia Chen陳怡嘉
 31. Ming-Chou Ho何明洲
 32. Chuan-Hua Wang王傳華
 33. Yong-Chang Huang黃永昌
 34. Ya-Yeh Tsai蔡亞謁
 35. Jason Tan陳傑勝
 36. Yi-An Lin林怡安
 37. Chi-Ming Hu胡志銘
 38. Mei-Fu Kuo郭美孚
 39. Yung-Hao Yang楊詠皓
 40. Yi-Lin Chen陳奕霖
 41. Shuo-Heng Li李碩衡
 42. Yohko HatadaYohko Hatada
 43. Hui-Chu Liu劉惠珠
 44. Ren-Jie Wang王荏捷
 45. Ji-Fan Zhou周吉帆
 46. San-Yuan Lin林山源
 47. Neville Huang黃駿
 48. Jen-Tse Dong董任哲
 49. Kuan-Hsuan Lin林冠萱
 50. Yu-Ting Lin林于婷
 51. Fu-De Wong翁福德
 52. Yung-Shiuan Tian田詠瑄
 53. Kuei-An Li李魁安
 54. Li Chu朱立
 55. Yen-Wen Chen陳彥文
 56. Pokuan Ho何柏寬
 57. Pei-Yi Cheng鄭佩怡
 58. Itan Weng翁乙丹
 59. Joey Lin林莆洲
 60. Te-Yi Hsieh謝德儀
 61. Hung-Wen Chen陳竑彣
 62. Yun-Chen Tu杜昀宸
 63. Haley Lee李昀儒
 64. Da Li李達
 65. Hsing-Hao Lee李興皓
 66. Huan-Wei Lin林歡偉
 67. Ti-Fan Hung洪迪凡
 68. Pei-Ling Yang楊蓓玲
 69. Ching-Ju Yu余京儒
 70. Wei-Xin Guo郭蔚欣
 71. Yi-Hua Wei魏奕樺
 72. Ping-Yu Chen陳品妤
 73. Yi-Syuan Peng彭怡瑄
 74. Hsin-Yu Chung鍾昕妤
 75. Yi-Heng Tsai蔡易衡
 76. Yi-wen Kao高薏雯
 77. Zih-Ling Chen陳子翎
 78. Kaden Chuang莊廷耀
 79. Ray Chen陳右叡
 80. Gabrielle-Kaili Liu劉凱莉
 81. Rong-Jun Liu劉容均
 82. Qi-Zheng Yang楊淇証