Explorer of Perception and Attention Lab National Taiwan University
epa

Meet the Team! 我們的成員

Current Members 現任成員

Su-Ling Yeh, Ph.D

Principal Investigator

葉素玲博士

實驗室領導教授

Sung-En Chien, Ph.D

Post-Doc Researcher

簡頌恩博士

博士後研究員

Huan-Wei Lin

M.S. Student

林歡偉

碩士學生

Ti-Fan Hung

M.S. Student

洪迪凡

碩士學生

Hung-Wen Chen

M.S. Student

Hung-Wen Chen

碩士學生

Yun-Chen Du

M.S. Student

Yun-Chen Du

碩士學生

Shuo-Heng Li

Research Assistant

李碩衡

專任助理

Kuei-An Li

Research Assistant

李魁安

專任助理

Itan Weng

Research Assistant

翁乙丹

專任助理

Lab Alumni (Most Recent First) 歷屆成員(從最近開始)
Pokuan Ho何柏寬
Yen-Wen Chen陳彥文
Li Chu朱立
Kuei-An Li李魁安
Yung-Shiuan Tian田詠瑄
Fu-De Wong翁福德
Yu-Ting Lin林于婷
Kuan-Hsuan Lin林冠萱
Jen-Tse Dong董任哲
Neville Huang黃駿
San-Yuan Lin林山源
Ji-Fan Zhou周吉帆
Ren-Jie Wang王荏捷
Hui-Chu Liu劉惠珠
Yohko HatadaYohko Hatada
Shuo-Heng Li李碩衡
Yi-Lin Chen陳奕霖
Yung-Hao Yang楊詠皓
Mei-Fu Kuo郭美孚
Chi-Ming Hu胡志銘
Yi-An Lin林怡安
Jason Tan陳傑勝
Ya-Yeh Tsai蔡亞謁
Yong-Chang Huang黃永昌
Chuan-Hua Wang王傳華
Ming-Chou Ho何明洲
Yi-Chia Chen陳怡嘉
Shen-Yuan Su蘇紳源
Yi-Jia Su蘇怡嘉
Yi-Chuan Chen陳奕全
Shih-Yu Lo羅仕宇
Hsiao-Chueh Chang張曉玨
Shau-Yang Li李少揚
An-Yi Chang張安頤
Pao-Chou Zhuo卓柏州
Chi-Hong Chang張智宏
Chia-Chien WuChia-Chien Wu
Peter KramerPeter Kramer
Wei-Lun Chou周蔚倫
Chen-Huei Chiu邱千蕙
Li-Chuan Hsu許儷絹
Shin-Yi Fang方心怡
Ren-Hao LiRen-Hao Li
Jing-Ling Li李金鈴
Yi-Shiuan Lin林易萱
Yi-Huan Chen陳誼桓
Cheng-An Lee李承安
Wen-Ren LuWen-Ren Lu
Chuan-Hen Hsiao蕭全亨
Kuan-Ming Chen陳冠銘
Jhih-Yun Hsiao蕭之昀
Hsin-Mei Chen陳馨梅
Hsin-I Liao廖心怡
Hung-Yu Chen陳虹余
Kang-Ning Hsia夏康寧
Chia-Hui Tseng曾加蕙