Current Members 現任成員

Su-Ling Yeh

Principal Investigator

葉素玲

實驗室領導教授

Sung-En Chien

Post-Doc Researcher

簡頌恩

博士後研究員

Huan-Wei Lin

M.S. Student

林歡偉

碩士生

Ti-Fan Hung

M.S. Student

洪迪凡

碩士生

Hung-Wen Chen

M.S. Student

陳竑彣

碩士生

Yun-Chen Du

M.S. Student

杜昀宸

碩士生

Da Li

M.S. Student

李達

碩士生

Hsing-Hao Lee

M.S. Student

李興皓

碩士生

Yi-Wen Kao

M.S. Student

高薏雯

碩士生

Chien-Chun Yang

M.S. Student

楊健群

碩士生

Chia-Chun Tsai

M.S. Student

蔡佳君

碩士生

Shuo-Heng Li

Research Assistant

李碩衡

專任助理

Kuei-An Li

Research Assistant

李魁安

專任助理

Yi-Jhen Chen

Research Assistant

陳怡臻

專任助理

Tsung-Min Chiao

Research Assistant

喬宗忞

專任助理

Lab Alumni 歷屆成員
 1. Chia-Hui Tseng曾加蕙
 2. Kang-Ning Hsia夏康寧
 3. Hung-Yu Chen陳虹余
 4. Hsin-I Liao廖心怡
 5. Hsin-Mei Chen陳馨梅
 6. Jhih-Yun Hsiao蕭之昀
 7. Kuan-Ming Chen陳冠銘
 8. Chuan-Hen Hsiao蕭全亨
 9. Wen-Ren LuWen-Ren Lu
 10. Cheng-An Lee李承安
 11. Yi-Huan Chen陳誼桓
 12. Yi-Shiuan Lin林易萱
 13. Jing-Ling Li李金鈴
 14. Ren-Hao LiRen-Hao Li
 15. Shin-Yi Fang方心怡
 16. Li-Chuan Hsu許儷絹
 17. Chen-Huei Chiu邱千蕙
 18. Wei-Lun Chou周蔚倫
 19. Peter KramerPeter Kramer
 20. Chia-Chien WuChia-Chien Wu
 21. Chi-Hong Chang張智宏
 22. Pao-Chou Zhuo卓柏州
 23. An-Yi Chang張安頤
 24. Shau-Yang Li李少揚
 25. Hsiao-Chueh Chang張曉玨
 26. Shih-Yu Lo羅仕宇
 27. Yi-Chuan Chen陳奕全
 28. Yi-Jia Su蘇怡嘉
 29. Shen-Yuan Su蘇紳源
 30. Yi-Chia Chen陳怡嘉
 31. Ming-Chou Ho何明洲
 32. Chuan-Hua Wang王傳華
 33. Yong-Chang Huang黃永昌
 34. Ya-Yeh Tsai蔡亞謁
 35. Jason Tan陳傑勝
 36. Yi-An Lin林怡安
 37. Chi-Ming Hu胡志銘
 38. Mei-Fu Kuo郭美孚
 39. Yung-Hao Yang楊詠皓
 40. Yi-Lin Chen陳奕霖
 41. Shuo-Heng Li李碩衡
 42. Yohko HatadaYohko Hatada
 43. Hui-Chu Liu劉惠珠
 44. Ren-Jie Wang王荏捷
 45. Ji-Fan Zhou周吉帆
 46. San-Yuan Lin林山源
 47. Neville Huang黃駿
 48. Jen-Tse Dong董任哲
 49. Kuan-Hsuan Lin林冠萱
 50. Yu-Ting Lin林于婷
 51. Fu-De Wong翁福德
 52. Yung-Shiuan Tian田詠瑄
 53. Kuei-An Li李魁安
 54. Li Chu朱立
 55. Yen-Wen Chen陳彥文
 56. Pokuan Ho何柏寬
 57. Pei-Yi Cheng鄭佩怡
 58. Itan Weng翁乙丹
 59. Joey Lin林莆洲
 60. Te-Yi Hsieh謝德儀